Mateřská škola Sluníčko > Nástup do MŠ 18.5.2020Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
Nástup do MŠ 18.5.2020

Opatření a organizace MŠ


Každé dítě musí v den nástupu doložit vyplněné " Čestné prohlášení". VIZ. PŘÍLOHA

Každé ráno při příchodu, bude dítěti změřna tělesná teplota. Pokud bude tělesná teplota vyšší 37 stupňů nebo bude vykazovat příznaky respiračních infekcí / vyjímka  alergie, která musí být doložena potvrzením od alergologa/  dítě nebude přijato do Mateřské školy! Pokud se u dítěte objeví příznaky odpovídajícím příznakům COVID 19, bude škola neprodleně kontaktovat osobu / zákonného zástupce/ a ten si jej musí neprodleně vyvednout z Mateřské školy!!

Po příchodu do prostor Mateřské školy si dezinfikujte ruce hned ve vestibulu Mateřské školy.

Děti budou do Mateřské školy umístěny na dobu nezbytně nutnou. Děti rodičů, kteří jsou na Mateřské dovolené, budou moci v Mateřské škole pobývat pouze do 12:00 hodin! Dále jen po domluvě s pedagogem. 

V den nástupu uveďte telefonní kontakt na kterém jste 100% k zastižení - pokud Vám to zaměstnání neumožňuje - dejte kontakt na osobu,která dítě vyzvedne a bude v případě nutnosti k zastižení.

Děti si do Mateřské školy nebudou nosit vlastní hračky, hajánky,...toto je ZAKÁZANÉ!

Rodiče děti předají p. učitelce bez dlouhého loučení a pokud bude potřeba řešit nějaké záležitosti,prosíme po telefonu či e - mailu - abychom zamezili delšímu kontaktu osob.

Pokud je to možné  - v den, kdy potřebujete s dítětem během dne odejít / lékař, .../ nevoďte dítě do školy.

Školní stravování je zajištěno běžným způsobem se zvýšenými hygienickými optřeními, které jsou i za běžného provozu důkladné.

 

 

Děti budou trávit velkou část dne na školní zahradě- dejte jim několik variant oblečení. Vyjímkou budou nepříznivé podmínky / silný vítr,../ a déšť.

Při cestě do Mateřské školy a ze školy se na děti a doprovod vzahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními , zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

- dodžování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo  mimořánými opatřeními. / Proto bude, zejména pvní den, trvat delší dobu než si pedagogvé děti převezmou - počítejte prosím s touto zkutečností/.

- neshlukovat se v šatnách ani v prostorách zahrady Mateřské školy.

Prosíme o respektování těchto podmínek - snažíme se chránit zdraví všech. Jak už dětí, Vaše - tak i pedagogů, zaměstnanců školy a našich rodin.

Společně to zvládneme!!!

18.5.2020

Vážení rodiče, 

naše Mateřská škola bude opět uvedena do provozu od 18.5.2020. 

Kapacita dětí - není omezena ale prosíme rodiče, kteří jsou na Mateřské dovolené, aby si své děti nechali doma s ohledem na situaci kolem šíření COVID19, která není ještě plně pod kontrolou.

" Čím méně nás tu bude - tím lépe " :)

Dále bude nutné vyplnit " Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového, infekčního onemocnění"

Při příchodu do Mateřské školy bude dítě přebráno pedagogem, a bude mu změřena teplota. Při jakých koliv příznacích virového onemocnění dítě nebude do školy přijato!

Osoby s rizikovými faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic / zahrnuje i středně závažné astma bronchiale/ s louhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.:

a/ při imunosupresivní léčbě / steroidy, HIV apod./

b/ při protinádorové léčbě,

c/ po transplantaci solidníchorgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita / BMI nad 40 kg/m2

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin / dialíza/

8. Onemocnění jater / primární nebo sekundární/

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba , která s ní žije ve společné domácnosti.