Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKU > Platby za stravnéMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
O SLUNÍČKU  
Platby za stravné

Ceny za stravné a úplata

Měsíční úplata dítě: 450,- Kč

Cena denního stravování dítěte - svačina- oběd-svačina činí : 44,-

dítě s odkladem školní docházky 46,-Kč

Vratná záloha při nástupu do MŠ: 1000,- Kč

Číslo účtu pro platbu stravného

161527583/0300