Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKU > Povinně zveřejňované informaceMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
O SLUNÍČKU  
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

IČO: 70201005

2.Důvod a způsob založení

Zřizovací listina ze dne23.12.2003 s účinnosti ze dne15.11.1999.

Zařazení do sítě rejstříků škol 1.12.2005.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou.

3 třídy 75 dětí

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Mateřská škola: Statutární orgán - Irena Holakovská

Pedagogické pracovnice

Ekonomka

Uklízečky

Školní jídelna: Vedoucí stravovny, kuchařky

4. Kontaktní spojení

Pevná linka:472 741 526

Mobilní telefon / ředitelka/ organizace: 731 448 065

Mobilní telefon / vedoucí stravovny, ekonomka/: 731 448 064

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Jožky Jabůrkové 601/1, Ústí nad Labem, 400 01

4.2. Adresa pro kontaktní návštěvu:

Jožky Jabůrkové 601/1, Ústí nad Labem, 400 01

4.3 Úřední hodiny

Po - Pá mezi 10:00 - 13:00 hodinou jiná doba dle domluvy.

4.4. Číslo faxu:

nepoužíváme

4.5 Adresa internetové schránky:

www.slunickoms.cz

4.6 Adresa podatelny:

msslunicko@volny.cz

ID datové schránky: 7jwfsc9

4.7. Další elektronické adresy:

nemáme

5. Případné platby lze poukázat:

161527583/0300

6. IČO

70201005

7. DIČ

není

8.Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty školy

8.2 Rozpočet školy

9. Žádosti o informace:

Mateřská škola Sluníčko, Jožky Jabůrkové 601/1, 400 10, Ústí nad Labem

E-mail: www.msslunicko@volny.cz

ID datové schránky: 7jwsc9

Telefon: 472 741 526

10. Opravné prostředky:

Prostředníctvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje dle lhůty daném rozhodnutím

11. Formuláře

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

neexistují

13. Předpisy vydané

nejsou vydány

14. Nejdůležitější právní předpsiy jimiž se řídíme

Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

Zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14 O předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

15.Úhrady za poskytování informací:

15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nemáme

16.Licenční smlouvy 

Nemáme