Mateřská škola Sluníčko > Informace pro rodiče nových dětíMateřská škola Sluníčko

MŠ Sluníčko je zařízení s celodenním provozem pro děti předškolního věku.

Provoz mateřské školy je zahájen v 6:00 a končí v 16:30 hodin.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte do 8:00 hodin. Omlouvejte děti na telefoním čísle 731 448 064 nebo 472 741 526. 

Při příchodu dítěte nahlásit v kolik odchází z MŠ. 1/ po obědě ve 12:00 hodin 2/ odpoledne o letních prázdninách ve 14:00 školní rok 14:30 hodin.

Stravné +úplata se hradí do 10- tého dne každého měsíce/ možnost platit bezhoptovostně na účet od prvního dne v měsíci/

Scházíme se každý den v časných ranních hodinách ve třídě " KOŤATA" - v přízemí, později v kmenových třídách.

 

Co s sebou do mateřské školy:

1/bačkory se světlou podrážkou

2/ věci do MŠ a věci na zahradu + věci náhradní

3/ pyžamo / v případě, že dítě půjde domů až po poledním odpočinku/

Vše další bude upřesněno na schůzce, která proběhne během měsíce září.

 

Mateřská škola Sluníčko  
Informace pro rodiče nových dětí