Mateřská škola Sluníčko > Informace pro rodiče nových dětíMateřská škola Sluníčko

MŠ Sluníčko je zařízení s celodenním provozem pro děti předškolního věku.

Provoz mateřské školy je zahájen v 6:00 a končí v 16:30 hodin.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte do 8:00 hodin. Omlouvejte děti na telefoním čísle 731 448 064 nebo 472 741 526. 

Při příchodu dítěte nahlásit v kolik odchází z MŠ. 1/ po obědě ve 12:00 hodin 2/ odpoledne o letních prázdninách ve 14:00 školní rok 14:30 hodin.

Stravné +úplata se hradí do 10- tého dne každého měsíce/ možnost platit bezhoptovostně na účet od prvního dne v měsíci/

Scházíme se každý den v časných ranních hodinách ve třídě " KOŤATA" - v přízemí, později v kmenových třídách.

 

Co s sebou do mateřské školy:

1/bačkory se světlou podrážkou

2/ věci do MŠ a věci na zahradu + věci náhradní

3/ pyžamo / v případě, že dítě půjde domů až po poledním odpočinku/

Vše další bude upřesněno na schůzce, která proběhne během měsíce září.

 

Seznam přijatých dětí pro rok 2017/2018:

1/ 3781714944  2/ 9763012576  3/ 2748161536  4/  2356659968  5/ 7668465152  6/ 7662976512  7/2065743616  8/ 5459873024  9/ 2546524161  10/ 3330336768  11/ 7191433728  12/ 7609948928  13/ 6900957248  14/ 7166842885  15/7555612161  16/ 3274743808  17/ 2885494464  18/ 4754712329

Fáze zápisu 2017

I. fáze - vydávání přihlášek /18.4.-.13.5.2017/

Přihlášku lze získat třemi způsoby ve výše uvedeném období.

1/ Elektronické vydání přihlášky http://zapisms.usti-nad-labem.cz/

2/ Vyzvednutí v Mateřské škole 19.4.2017 /10:00-16:00/, 3.5.2017 /9:00-16:00/, 15.5.2017 / 10:00-16:00/, 16.5.2017 /10:00-16:00/

3/ Na MmÚ na odboru městských organizací a školství

Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce ( dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. fáze - sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení / 15.5. - 16.5.2017/

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých mateřských školách.

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte: a/ řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem b/ rodný list dítěte  c/ občanský průkaz

Musíte se dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu daném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. fáze - vyhodnocování řízení od 22.5.2017

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/ nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

1/ telefonicky  2/ e - mailem   3/ písemně

Bude - li Vaše dítě přijato do více mateřských škol prosím informujte mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Mateřská škola Sluníčko  
Informace pro rodiče nových dětí