Mateřská škola SluníčkoMateřská škola Sluníčko

Vítejte ve SLUNÍČKU

Pojďte dál. Nezouvejte se, pohodlně se usaďte a nasávejte atmosféru pohodového bytí.

V MŠ sluníčko máme 3 třídy s vlastní kuchyní. Třídy jsou heterogenní a nesou názvy Koťata, Berušky a Motýli. Součástí objektu je prostorná zahrada , která dětem umožňuje tvořivé hry v průběhu celého roku.

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Cesty za poznáním, neboť i cesta může být cíl“ vytvořeného učitelkami na základě závazného „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“.

Zřizovatel