• Vítejte ve SLUNÍČKU

Pojďte dál. Nezouvejte se, pohodlně se usaďte a nasávejte atmosféru pohodového bytí.

V MŠ sluníčko máme 3 třídy s vlastní kuchyní. Třídy jsou heterogenní a nesou názvy Koťata, Berušky a Motýli. Součástí objektu je prostorná zahrada , která dětem umožňuje tvořivé hry v průběhu celého roku.

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Cesty za poznáním, neboť i cesta může být cíl“ vytvořeného učitelkami na základě závazného „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“.

Zřizovatel MŠ Sluníčko - Statutární město Ústí nad Labem
  • Co je u nás nového


| Vydávání přihlášek 14.3. - 31.3.2016
Přihlášku pro zápis do MŠ lze získat třemi způsoby: 1/ na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz 2/vyzvednutí v MŠ 3/ na MmpÚ na odboru městských organizací a školství - 2.patro,kanceláře č.216

| Zápis 2016 od 4.4.do 5.4.2016
Od 4.4. do 5.4.2016 proběhne sběr přihlášek v naší MŠ. Od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00hodin. Informujte se na adrese https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ. Při zápisu předložíte: 1/řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem 2/rodný list dítěte 3/občanský průkaz. Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.

| OD 11.4.2016 Seznámení s podklady k přijímacímu řízení
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.