Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKU > Informace pro rodiče nových dětíMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
O SLUNÍČKU  
Informace pro rodiče nových dětí

MŠ Sluníčko je zařízení s celodenním provozem pro děti předškolního věku.

 

Provoz mateřské školy je zahájen v 6:00 a končí v 16:30 hodin.

 

Nepřítomnost dítěte omlouvejte do 8:00 hodin.

  • na telefoním čísle  472 741 526

Při příchodu dítěte nahlášte, v kolik odchází z MŠ:

  • po obědě ve 12:00 hod

  • odpoledne - o letních prázdninách ve 14:00, během školního roku od 14:30

 

Stravné + úplata se hradí do 10- tého dne každého měsíce (možnost platit bezhoptovostně na účet od prvního dne v měsíci)

 

Scházíme se každý den v časných ranních hodinách ve třídě " KOŤATA" - v přízemí, později v kmenových třídách.

 

Co s sebou do mateřské školy:

  • bačkory se světlou podrážkou
  • oblečení: do MŠ + na zahradu + náhradní
  • pyžamo (v případě, že dítě půjde domů až po poledním odpočinku)
  • hrneček (nejlépe plastový)
  • lahvičku (pro dobu pobytu na zahradě MŠ)

Veškeré věci dětem prosím podepište.