Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKU > Prázdninový provozMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
O SLUNÍČKU  
Prázdninový provoz

Kapacity jsou zaplněny

Vážení rodiče,

bohužel Vám musíme oznámit, že kapacity volných náhradních míst prázdninového provozu jsou k dnešnímu dni 15. 03. 2022 zcela zaplněny.

Pokud by se nějaká místa uvolnila, informaci zveřejníme zde na webových stránkách MŠ SLUNÍČKA. 


 


 

 

Informace k prázdninovému provozu

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ÚSTÍ NAD LABEM – ORGANIZACE REZERVACE MÍST
(4. 7. 2022 - 26. 8. 2022)

Vážení rodiče,
od úterý 15. 3. 2022* vám bude umožněno provádět rezervaci míst v náhradních MŠ v Ústí nad Labem, které budou pro vás k dispozici v době uzavření vašich kmenových MŠ. Upozorňujeme, že se jedná o nadstandardní službu, kterou chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají jinou možnost, a nepodařilo se jim zajistit náhradní řešení. Provoz MŠ, které budou k dispozici, bude rovněž omezen z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu provádění plánovaných oprav a malování prostor, které vycházejí z platné legislativy. Na základě těchto skutečností bude počet míst v náhradních MŠ limitován.

Kritéria pro umístění v náhradních MŠ (vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem)

 1. zájemci musí být zapsáni k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v některé z MŠ Ústí nad Labem, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem
 2. umístění v rámci prázdninového provozu bude umožněno pouze dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a předloží potvrzení o zaměstnání (s výjimkou zaměstnaných matek samoživitelek, po prokázání příslušnými dokumenty)
 3. umístění v rámci prázdninového provozu je možné pouze v období, kdy je uzavřena kmenová MŠ zájemce

Organizace rezervace míst

 • rezervace míst bude možná pro období 4. 7. 2022 – 26. 8. 2022
 • rezervace míst bude probíhat výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu od úterý 15. 3. 2022 (z důvodu transparentnosti – časové údaje budou rozhodující pro systém řazení zájemců o přijetí a možnosti náhradníků), rezervaci nelze provést telefonicky
 • rezervace míst bude probíhat do naplnění počtu volných míst (informaci o naplnění počtu volných míst zveřejní ředitelky MŠ na webových stránkách svých MŠ)
 • prostřednictvím e-mailu získají zákonní zástupci, kterým bude potvrzena rezervace místa, informace o dalším postupu pro dokončení administrativních úkonů
 • zákonní zástupci jsou povinni (po potvrzení rezervace místa v náhradní MŠ) kontaktovat ředitelku své kmenové MŠ a vyžádat si opis dokumentu s evidenčními údaji o dítěti včetně potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte a doručit tento dokument do náhradní MŠ před nástupem dítěte
 • finanční náklady spojené s umístěním dítěte v rámci náhradního provozu uhradí zákonní zástupci před zahájením docházky dítěte (nejpozději v den nástupu, způsobem po dohodě s ředitelkou náhradní MŠ)
 • na umístění dítěte v náhradní MŠ nevzniká právní nárok

 

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

 

 

 

PROVOZ

pro náhradní umístění dětí

POČET

VOLNÝCH MÍST

 

KONTAKTNÍ E-MAIL

 

PROVOZNÍ DOBA

MŠ Větrná - Severní Terasa

8. 8. - 26. 8. 2022

9

reditelka@ms-vetrna.cz

6.00 - 17.00

MŠ Zvoneček - Všebořice

8. 8. - 26. 8. 2022

5

reditelna@mszvonecek.cz

6.00 - 16.30

MŠ Centrum - centrum

8. 8. - 26. 8. 2022

4

ms_centrum@volny.cz

6.00 - 16.30

MŠ Pomněnka - Krásné Březno

8. 8. - 26. 8. 2022

4

reditelka@mspomnenka.cz

6.00 - 17.00

MŠ Skalnička - Neštěmice

8. 8. - 26. 8. 2022

2

msskalnicka@volny.cz

6.00 - 16.30

MŠ Skřivánek - Skřivánek

8. 8. - 26. 8. 2022

6

reditelka@msskrivanek.cz

6.00 - 17.00

MŠ Dobětice - Severní Terasa

4. 7. - 22. 7. 2022

10

reditelka@ms-dobětice.cz

6.00 - 17.00

MŠ Sluníčko - Všebořice

4. 7. - 22. 7. 2022

3

msslunicko@volny.cz

6.00 - 16.30

MŠ Sukova - Střekov

4. 7. - 22. 7. 2022

5

reditelka@ms-strekov.cz

6.00 - 17.00

MŠ Motýlek - Krásné Březno

4. 7. - 22. 7. 2022

5

reditelka@motylek-ul.cz

6.00 - 17.00

MŠ Mlýnská - Neštěmice

4. 7. - 22. 7. 2022

3

ms_nestemice@volny.cz

6.00 - 16.30

MŠ Vyhlídka - Krásné Březno

4. 7. - 22. 7. 2022

4

skolka@msvyhlidka.cz

6.00 - 16.30

 

MŠ Stříbrnická - Severní Terasa

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

8

 

reditelka@msstribrniky.cz

 

6.00 - 17.00

 

MŠ Kytička - Všebořice

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

6

 

mskyticka@volny.cz

 

6.00. - 16.30

 

MŠ Kameňáček - Střekov

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

4

 

reditelka@mskamenacek.cz

 

6.00 - 17.00

 

MŠ Vojanova - Krásné Březno

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

4

 

reditelka@msvojanova.cz

 

6.00 - 16.30

 

MŠ Písnička - Neštěmice

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

6

 

reditelka@mspisnicka.cz

 

6.00 - 16.30

 

MŠ U plavecké haly - Klíše

25. 7. - 5. 8. 2022

22. 8. - 26. 8. 2022

 

2

 

reditelka@msuplavhaly.eu

 

6.00 - 18.00

 

Náhradní MŠ

Vážení rodiče,

ředitelky mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem se rozhodly vám vyjít vstříc při řešení situace, kam umístit děti zaměstnaných rodičů o letních prázdninách v době uzavření kmenových mateřských škol. Poprvé budou v letošním roce v průběhu měsíců července a srpna v provozu určené mateřské školy, které budete moci využít k umístění vašich dětí.

Jelikož se bude jednat o NADSTANDARDNÍ REŽIM PROVOZU těchto mateřských škol, budou stanovena kritéria pro možnost umístění dětí.

Od 1.3. 2022 budou ve vaší kmenové školce k dispozici podrobné informace o možnosti využití náhradního umístění, jako jsou: počet volných míst, rozpis provozu určených mateřských škol, e-mailové kontakty pro přihlašovaní, kritéria a organizační záležitosti přihlašování.

Upozorňujeme vás, že provoz náhradních mateřských škol bude rovněž omezen (z důvodů plánovaných oprav, malování, čerpání řádných dovolených zaměstnanců…), proto bude i počet míst pro náhradní umístění vašich dětí limitován a předem stanoven.


 

 

Termín prázdninového uzavření MŠ v roce 2021/2022

UZAVŘENÍ MŠ  ČERVENEC / SRPEN 2022

MŠ Sluníčko bude v době letních prázdnin uzavřena

od 25.7. do 26.8. 2022 (5 týdnů)

 • Provoz MŠ bude znovu zahájen 29. 8. 2022, uzavření MŠ bylo schváleno zřizovatelem MŠ.
 • Letos poprvé budou mít rodiče možnost UMÍSTIT SVÉ DÍTĚ DO NÁHRADNÍ MŠ.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o nadstandardní službu v době prázdninového provozu, budou stanovena kritéria pro možnost využití náhradní MŠ.
 • Tato kritéria spolu se seznamem náhradních MŠ rodičům co nejdříve zveřejníme - zřizovatel zajišťuje legislativní rámec stanovení kritérií.