Mateřská škola Sluníčko > AKTUÁLNÍ AKCEMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
AKTUÁLNÍ AKCE

Zahradní slavnost - loučení s předškoláky - 12.6.2017

Zahradní slavnost započne v 15:0hodin v zahradě MŠ. Na programu jsou soutěže o ceny s " Fešákem Pínem", opékání vuřtů, šerpování předškoláků, diskotéka a další.

Celodenní výlet do lesoparku v Chomutově

V úterý 6.6.2017 pojedeme na celodenní výlet. Dejte dětem batůžek s malou svačinou, pitím a pláštěnkou. Odjezd v 9:00hodin - příjezd v 16:00 hodin k horní bráně MŠ.

Lenčiny zpívánky - 30.5.2017

Divadélko s pohádkou . " Hurá na draka."

Vyšetření očí pro zájemce - 26.5.2017

Divadlo Pana Sváti - 17.5.2017

Sem můžete vložit Váš text.

Divadélko " Krabice" Teplice - 16.5.2017

Pohádka - Indiánka Janka.

Besídky pro rodiče - 11.5.2017

Každoroční besídky se uskuteční na třídách Vašich dětí.

Třída " Berušky"  začátek 15:15 hodin.

Třídy "Motýli" a " Koťata" začátek 15:45 hodin.

Fotografování dětí, tříd a skupin - 11.5.2017

Děti se budou fotit v rámci celé třídy. Je možnost skupinového focení - lepší předem dohodnout s učitelkou nebo se napsat na seznam v MŠ - jaké foto a s kým se

Vaše dítě vyfotí. Pokud se vyfotí s někým navíc - rodič je povinen si foto zakoupit. Děkujeme za pochopení. Bližší informace v MŠ.

Pepina a Pipina 3.5.2017

Navštíví nás živá zvířátka z farmy. Návštěva od 8:30 hodin.

28.4.2017 Čeřeniště

28.4.2017 odjíždíme ve 12:30 od horní brány MŠ na tradiční pálení čarodejnice na Čeřeniště. Návrat 16:00 hodin opět k horní bráně MŠ.

Dejte dětem batůžek s pláštěnkou a malým občerstvením.

Na Čeřeništi budeme pálit čarodejnici, opékat vuřty a jezdit na koních.

Divadélko Krabice Teplice - 5.4.2017

V dopoledních hodinách nás přijede pobavit divadélko " Krabice" z Teplic. S pohádkou " Mrkvomen."