Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKUMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
O SLUNÍČKU

Povídání o SLUNÍČKU

 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020!!! 

 

 

Zřizovatelem MŠ Sluníčko je Statutární město Ústí nad Labem.

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,30 o prázdninách jen do 16,00.MŠ je uzavřena v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 5-6 týdnů. 11 zaměstnankyň zajišťuje spokojenost 75 docházejícím dětem.

Každá třída se řídí svým vlastním Třídním vzdělávacím programem.

Přijímací řízení do MŠ Sluníčko:

Termín přijímacího řízení vyhlašuje zřizovatel mateřské školy zpravidla na jaře a veřejnost je s ním seznámena prostřednictvím tisku a plakátu. Do 30ti dnů od podání přihlášky vydá ředitelka Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Stravné a měsíční úplatu za dítě je nutné uhradit ekonomce školy do oznámeného data. Vybírá se do 10-tého v měsíci. Vedoucí je přítomna poslední den od 6:00 do 15:00. Úplata se nehradí pokud dítě dosáhlo předškolního věku a nebo pokud jeho zákonní zástupci pobírají sociální příplatek.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po dohodě se zřizovatelem a předchozím písemném upozornění zástupce dítěte v průběhu zkušební doby na doporučení odborníka:

pokud dítě nedochází bez omluvy jeden měsíc do školy nebo pokud zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání s ním nevede k nápravě