Mateřská škola Sluníčko > O SLUNÍČKU > AkutalityMateřská škola Sluníčko

Digitalizujeme školu

V rámci projektu Digitalizace školy obdržela naše škola dotaci ve výši 48 000 Kč na nákup učebních pomůcek.