Mateřská škola Sluníčko > Zápisy > Informace k zápisu 2020Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
Zápisy  
Informace k zápisu 2020

Z důvodu COVID- 19 bude přijímání přihlášek probíhat následovně

Podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu  anebo v elektroncké podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem / nelze poslat prostý e-mail!/

3. poštou

4. osobní podání - aby nedošlo k větší koncenraci lidí je nutno předání domluvit předem

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků / např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem, apod./je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů lze poslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

 

Informace k zápisu pro rok 2020

I. fáze - VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

13.4. - 14.5.2020

1/ El.ektronické vydání na https://zapisms.usti-nad-labem.cz

2/ V MŠ -  20.4.2020 od 10:00 - 12:00 hodin - ředitelka MŠ

                  4.5.2020 - od 10:00 - 12:00 hodin - ředitelka MŠ

3/ Na Mmú-odboru meěstských organizací a školství - 2. patro kancelář číslo 215.

 

II. Fáze - SBĚR PŘIHLÁŠEK A ZAČÁTEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

13.5. - 14.5.2020

Na příslušné Mateřské škole, kam chcete dítě umístit.

MŠ Sluníčko 13.5. od 8:00 do 16:30 hodin a 14.5.2020 od 8:00 do 14:00 hodin.

S sebou:

1/ řádně vyplněnou přihlášku + potvrzenou lékařem

2/rodný list dítěte

3/ občanský průkaz

K zápisu doražte i s dítětem!

Dítě můžete přihlásit i do jiné Mateřské školy než je jeho spádová.

Neúplná přihláška,pokud nebude v termínu daném ředitelkou MŠ doplněna, nebude zařazena do řízení a bude z něj vyřazena.

 

III. fáze - VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ

od 21.5.2020

Od tohoto termínu můžete očekávat vyjádření o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

1/ telefonicky

2/ prostřednictvím SMS

3/ e- mailem

4/ písemné rozhodnutí

- celý průběh můžete sledovat na webových stránkách viz. https://zapis.usti-nad-labem.cz