Mateřská škola Sluníčko > Zápisy > Informace k zápisu 2020Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
Zápisy  
Informace k zápisu 2020

Z důvodu COVID- 19 bude přijímání přihlášek probíhat následovně

Podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu  anebo v elektroncké podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem / nelze poslat prostý e-mail!/

3. poštou

4. osobní podání - aby nedošlo k větší koncenraci lidí je nutno předání domluvit předem

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků / např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem, apod./je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů lze poslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.